کلید لمسی 2 پل در دو رنگ سفید و مشکی موجود می باشد.

فریم دور این کلید فلزی می باشد.

ابعاد فریم: 8.5 × 8.5 سانتیمتر

این کلید در قوطی 7 سانتی نصب می شود.