کلید و پریزهای لوکس Braytton در 4 سری عرضه می شود که جنس سری آنتیک و کلاسیک از فلز برنز بوده و در سری استیل هم از فلز استیل استفاده شده است.

در سری شیشه از شیشه حرارت دیده با مقاومت بالا و ضد خش استفاده شده است.